02. Faseak: Plangintza eta garapena

Gaztelania | Euskara
LEHENENGOAproposamena azalduko dizugu, esateko daukazuna entzungo dugu eta zeuk erabakiko duzu:
Proposamenaren aurkezpena herritarrentzat: ekainaren 21etik aurrera, Antzokian. Gero webgunean, HAZn eta Arangunen
- Herritarren parte-hartzea: zalantzak argitzea eta proposamenak jasotzea (ekainaren 21etik uztailaren 23ra)
Herritarrei kontsulta: irailean

Herritarrek babesa ematen badiote…

BIGARRENA, Plangintza-tresna formalak kudeatzea:
Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, bulebar berrirako eta merkataritza-sektorerako
   • Izapidetze formala urrian hasiko da, dagokion herritarren parte-hartzearekin
Arau Subsidiarioen berrikuspen partziala, Aranguren esparrurako
   • Izapidetze formala abenduan hasiko da, dagokion herritarren parte-hartzearekin
              HIRUGARRENAPlan Estrategikoan jasotako ekintza guztiak gauzatzea, faseka


1. fasea: Bulebar berria Arangurenen
   • Bulebarra egitea San Juan auzoaren eta Eroskiko biribilgunearen artean (bi noranzko, espaloiak, bidegorria, zuhaitzak)
   • Merkataritza-sektore berria egitea
2. fasea: Trenbide-azpiegitura berria
   • 1 km trenbide eta 9 trenbide-pasagune kentzea
   • Geratzen diren trenbide-pasaguneetako itxarote-denborak murriztea
   • Plaza zabaltzea (pilotalekua, estalkia)
   • Geraleku berria egitea; plazatik sarbidea izango du
   • Egungo Balmasedarako trenbideko zubia kentzea
3. fasea: Bizitegi-garapena eta ekipamendu berriak
   • Aldirietako aparkalekua eta hirugarren sektorerako blokea egitea
   • Zuzkidura publiko berriak egitea Oreñan eta Autonomia plazan
   • Urbanizazio berria egitea Oreñan, eta gero etxebizitza libreak eta babes publikokoak egitea
   • Los Trabajadores etorbidea eta San Juan eta La Inmaculada auzoak lotzeko zeharkako bide berriak egitea, eta aurrerago etxebizitzak egitea
Obra hidraulikoak (aurreko jarduketekin batera egingo dira):
   • Oreñako etena egitea
   • Paper-fabrikako presa kentzea
   • Ibaian gorako ibilgua eta paper-fabrikaren azpikoak zabaltzea
   • Oxibarko etena egitea
1. Etorbide berria, bidegorriarekin
2. Suhiltzaile-etxea
3. Ibai-parkea
4. Bidegorri-sarea
5. Ekipamendu berria (hezkuntza, osasuna)
6. Merkataritza-gune berriak
7. Lehendik dauden etxebizitzekin integratzea
8. Etxebizitza berriak (libreak eta babestuak)
9. Plaza zabaltzea, pilotalekua berreskuratzea, geralekua birkokatzea
10. Aldirietako aparkalekua
<--> (gezi horiak) Zeharkako pasagune berriak