1. Informazio orokorra

Gaztelania | Euskara

Las Lagunas Cespa Contén S.A. enpresak kudeatzen du. Zallako onura publiko  129 zb-ko mendian kokatutako dago eta hartutako azalera osoa 299. 660 m²-takoa da.  Instalazioak jarduerarako lizentzia du 1999ko azaroaren 11tik eta zabaltze lizentzia 2005eko abuztuaren 31etik. 2008ko apirilaren 30ean Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzak eman zuen Ingurumeneko Baimen Integratuta aipatzeaz gain, osatu daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailburuordetzaren 2009ko urtarrilaren 27ko ordenaren erreferentziarekin, bertan zati batean baieztatzen da Cespa Conten-ek aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa. Esleipen kontratua 29 urtekoa da (2023 arte), lehiaketa administratiboa amaitzen den unetik hasita, zabortegia arinago betetzen bada izan ezik.

No se ha podido encontrar la URL de especificaciones de gadget.