Zerbitzuak‎ > ‎Kirola‎ > ‎01. Kiroldegia‎ > ‎

01. Ikastaroak, tarifak, deskontuak eta arautegia

Gaztelania | Euskara

Deskontuak

2019ko bigarren seihilekoaren abonamendua (ekainaren 15etik 2020ko urtarrilera)
Familiak: Erroldatuak 127,64€ - Ez erroldatuak 144,55€
+18 urte
Erroldatuak
 75,29€ - 
Ez erroldatuak
 97,04€
-18 urte
Erroldatuak
 51,94€ - 
Ez erroldatuak
 73,68€
F. ugaria 3
Erroldatuak
 76,58€ -
Ez erroldatuak
 86,73€
F. ugaria
 4
Erroldatuak
 63,83€ -
Ez erroldatuak
 72,28€
F. ugaria
 5
Erroldatuak
 51,06€ - 
Ez erroldatuak
 57,82€

Zallako Gazte Karneta 2019

Familia ugaria: Familia ugariek % 40, 50 eta 60ko beherapena dute kuotan, dituzten seme-alaba kopuruaren arabera: hiru, lau, bost seme-alaba edo gehiago.

Araudia
Harpidedunak:
Eskubidea dute igerilekuak eta aldagelak erabiltzeko, betiere abonamenduaren baliozko epean eta instalazioa irekita dagoen ordutegian.
18 urtetik gorakoek (horiek bakarrik) muskulazio-gimnasioa eta aldagelak erabili ahal izango dituzte.
Era berean, kiroldegiko pista, tenisekoa, padelekoa eta squash pista alokatzeko eskubidea ere izango dute. Zazpi eguneko epean hartu ahal izango dute, ordubete lehenago.
Harpidedunek deskontua izango dute hainbat ikastarotan.
Gainera, bonoa atera dezakete sauna erabiltzeko.
Harpidedunaren txartela egiten den lehen aldian, hori doakoa izango da; hala ere, berau galdu edo apurtzen bada, 3 €-ko kostua izango du.

Harpidetu ez direnak
Sarrera horren bidez, harpidedunek beste eskubide izango dituzte, alokairuen kapituluan izan ezik; izan ere, soilik bi egun eta ordubete lehenago egiteko egongo da aukera.
Ezin izango dituzte saunarako bonoak atera, eta ez dute deskonturik izango instalazioan ematen diren ikastaroetan. 

Aurkeztu behar diren agiriak
Abonamendu berriak
- Argazki bat pertsonako
- NANaren fotokopia (helduak) eta/edo familia liburua (umeak)
- Izena emateko orria behar bezala beteta
- Kuota ordaindu izanaren frogagiria
Abonamenduen berriztapenak
Kuota ordaindu izanaren frogagiria