01. Lerro orokorrak

Gaztelania | Euskara
(Ondoren ageri den informazioa EUDELek euskal Udalen gardentasuna hobetzeko proposatutako argibideak eta ereduak jarraiki formateatu da)

Aurrekontu bateratuaAurrekontuaren bilakaera

Gastua kapituluka

Gastuak udal-arloka
Oinarrizko zerbitzuak

Diru-sarrerak kapituluka
Diru-sarrera jatorriaren araberaZergak